प्रदर्शन मोड्युल - वैक्यूम फ्लोरोसेंट (VFD)

छवि भाग संख्या निर्माताहरू विवरण मूल्य हेर्नुहोस्
GU160X32-800B Image GU160X32-800B Noritake Co., Inc. MODULE VF GRAPHIC DISPLAY 160X32 $146.586/pcs जांच
M0220SD-202SDAR1 Image M0220SD-202SDAR1 Newhaven Display, Intl. MODULE VF CHAR 2X20 5.34MM $29.4/pcs जांच
D0106LT-33-0604N Image D0106LT-33-0604N Newhaven Display, Intl. DISPLAY VFD 7-SEG 1X6 12.4MM $10.44/pcs जांच
VK162-12 Image VK162-12 Matrix Orbital VFD DISPLAY 16X2 SER/I2C $75.175/pcs जांच
GU256X128D-3900 Image GU256X128D-3900 Noritake Co., Inc. MODULE VF GRAPHIC DISPLY 256X128   जांच
D0119LT-29-1901 Image D0119LT-29-1901 Newhaven Display, Intl. DISPLAY VFD 7-SEG 1X19 11MM   जांच
M0116SY-161MSAR1-S2C Newhaven Display, Intl. MODULE VFD CHAR 1X16 5.00MM   जांच
C28-0605 Image C28-0605 Newhaven Display, Intl. VFD CUSTOM DVD DISP MULTI $8.1/pcs जांच
C-29-1403F Newhaven Display, Intl. VFD CUSTOM AUDIO DISP 6.6MM   जांच
GU256X64F-3900B Noritake Co., Inc. MODULE VF GRAPHIC DISPLAY 256X64 $292.088/pcs जांच
CU20029-UW1J Image CU20029-UW1J Noritake Co., Inc. MODULE VF DISPLAY 20X2 9MM CHAR $86.524/pcs जांच
VK202-25-USB-E Image VK202-25-USB-E Matrix Orbital VF CHARACTER DISPLAY 20X2 USB $109.95/pcs जांच
CU20029ECPB-W1J Image CU20029ECPB-W1J Noritake Co., Inc. MODULE VF DISPLAY 20X2 9MM CHAR   जांच
GU256X32-800B Noritake Co., Inc. MODULE VF GRAPHIC DISPLAY 256X32 $191.288/pcs जांच
GU160X16-800A Image GU160X16-800A Noritake Co., Inc. MODULE VF GRAPHIC DISPLAY 160X16   जांच
C-33-0801N Newhaven Display, Intl. DISPLAY VFD CUST SCALES 6.5MM   जांच
GU140X16J-7000B Image GU140X16J-7000B Noritake Co., Inc. MODULE VF GRAPHIC DISPLAY 140X16 $89.296/pcs जांच
GU256X128D-3900B Noritake Co., Inc. MODULE VF GRAPHIC DISPLY 256X128 $339.71/pcs जांच
C-20-0403F Newhaven Display, Intl. VFD CUSTOM DVD DISP 7MM   जांच
M0120SD-201MDBR1-1 Image M0120SD-201MDBR1-1 Newhaven Display, Intl. MODULE VF CHAR 1X20 4.9MM   जांच
GU256X64F-9372 Noritake Co., Inc. MODULE VF GRAPHIC DISPLAY 256X64 $407.675/pcs जांच
VK202-25-E Image VK202-25-E Matrix Orbital VFD ALPHA/NUM DISPLAY 20X2 $99.95/pcs जांच
GU160X16-800B Noritake Co., Inc. MODULE VF GRAPHIC DISPLAY 160X16 $142.154/pcs जांच
GU140X32F-7002 Noritake Co., Inc. MODULE VF GRAPHIC DISPLAY 140X32   जांच
VK202-25-V-E Matrix Orbital DISPLAY VACUUM FLORESCENT 2X20 $102.45/pcs जांच
C-22-0501NA Newhaven Display, Intl. DISPLAY VFD CUST AUDIO   जांच
GU128X64D-7000 Image GU128X64D-7000 Noritake Co., Inc. MODULE VF GRAPHIC DISPLAY 128X64 $98.175/pcs जांच
VK204-25-USB-E Image VK204-25-USB-E Matrix Orbital VF CHARACTER DISPLAY 20X4 USB $145/pcs जांच
BVK202A-BK Matrix Orbital VFD DISPLAY, BRACKET, CABLE $111.45/pcs जांच
GU128X64-800B Image GU128X64-800B Noritake Co., Inc. MODULE VF GRAPHIC DISPLAY 128X64 $133.625/pcs जांच
M0216MD-162MDBR2-J Image M0216MD-162MDBR2-J Newhaven Display, Intl. MODULE VF CHAR 2X16 9.22MM $34.5/pcs जांच
GU128X32-800B Image GU128X32-800B Noritake Co., Inc. MODULE VF GRAPHIC DISPLAY 128X32 $79.236/pcs जांच
C-20-0503F Newhaven Display, Intl. VFD CUSTOM DVD DISP 5.8MM   जांच
VK204-25-VPT-E Matrix Orbital DISPLAY VACUUM FLORESCENT 4X20 $155/pcs जांच
CU16029ECPB-W1J Image CU16029ECPB-W1J Noritake Co., Inc. MODULE VF DISP 16X2 8MM CHAR   जांच
CU16029-UW1J Image CU16029-UW1J Noritake Co., Inc. VFD CHARACTER 16X2 8MM $86.348/pcs जांच
VK162-12-V-E Matrix Orbital DISPLAY VACUUM FLORESCENT 2X16 $98.49/pcs जांच
M0220MD-202MDAR1-1 Image M0220MD-202MDAR1-1 Newhaven Display, Intl. MODULE VF CHAR 2X20 8.95MM $36.34/pcs जांच
CU20025-UW1J Image CU20025-UW1J Noritake Co., Inc. MODULE VF DISPLAY CHAR 20X2 $53.364/pcs जांच
GU256X64D-3900 Image GU256X64D-3900 Noritake Co., Inc. MODULE VF GRAPHIC DISPLAY 256X64   जांच
CU22042-Y100 Image CU22042-Y100 Noritake Co., Inc. VFD CHARACTER 22X4 2.35MM $80.68/pcs जांच
GU140X16G-7000B Image GU140X16G-7000B Noritake Co., Inc. MODULE VF GRAPHIC DISPLAY 140X16 $52.883/pcs जांच
M0116SD-161SDBR1-1 Image M0116SD-161SDBR1-1 Newhaven Display, Intl. MODULE VF CHAR 1X16 5.29MM $30.02/pcs जांच
BVK202A-S Matrix Orbital VFD DISPLAY, BRACKET, CABLE $111.45/pcs जांच
GU140X16G-7000 Image GU140X16G-7000 Noritake Co., Inc. MODULE VF GRAPHIC DISPLAY 140X16   जांच
VK162-12-V Matrix Orbital VFD ALPHA/NUM DISPL 16X2 SER   जांच
D0120MY-29-2001 Image D0120MY-29-2001 Newhaven Display, Intl. VFD ALPHA DISP 1X20 11MM   जांच
M0116SY-161MSAR1-C Image M0116SY-161MSAR1-C Newhaven Display, Intl. MODULE VF CHAR 1X16 5MM $42.36/pcs जांच
GU256X64C-3900 Image GU256X64C-3900 Noritake Co., Inc. MODULE VF GRAPHIC DISPLAY 256X64   जांच
M0224SD-242MDBR1-1 Image M0224SD-242MDBR1-1 Newhaven Display, Intl. MODULE VF CHAR 2X24 5.34MM   जांच
कुल 203 वस्तुहरू
अघिल्लो12345अर्कोअन्त